1 POEN
ZIG ZAG 40g
PERECE 90g
RIBICE 90g
2 POENA
RIBICE 180g
PERECE 180g
MINI ĐEVREK KIM 80g
MINI ĐEVREK MAK 80g
KREKERI 140g
3 POENA
MIX 380g
PARTY MIX 380g
MEDITERAN MIX 380g